ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

altalt

Attachments:
Download this file (doc00125520240228141205.pdf)doc00125520240228141205.pdf[ ]1321 Kb

ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

alt

Attachments:
Download this file (doc00126420240228143111.pdf)doc00126420240228143111.pdf[ ]1577 Kb

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567