กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน
แนะนำแผนที่มุมมองถนน อบต.กาหลง (Kalong Street View)

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อบต.กาหลง    วันอังคารที่ 09 มีนาคม 2021 เวลา 10:56 น.

alt

 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรสาคร

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อบต.กาหลง    วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:23 น.

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.