ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

alt

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

alt

แนวทางการคุ้มครองเด็กตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ประชาสัมพันธ์ Flowchart กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อให้รู้ถึงกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก หากพบเหตุในพื้นที่