สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

ลักษณะที่ตั้ง
      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสาครประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มีพื้นที่รวม ๓๐.๒๗ ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ
      ตำบลกาหลง ตั้งอยู่ติดชายทะเล เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำทะเลท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม เหมาะที่จะทำนาเกลือ การประมงชายฝั่ง ผลิตกะปิ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลด้านอ่าวไทย จ.สมุทรสาคร
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

การปกครอง
      องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง มีเขตการปกครอง รวม 8 หมู่บ้าน ดังนี้
        หมู่ที่  1  บ้านกาหลงบน
        หมู่ที่  2  บ้านกลาง
        หมู่ที่  3  บ้านล่าง
        หมู่ที่  4  บ้านนาขวาง
        หมู่ที่  5  บ้านนาขวาง
        หมู่ที่  6  บ้านท้องคุ้ง
        หมู่ที่  7  บ้านชายทะเลกาหลง
        หมู่ที่  8  บ้านบน

ประชากร
หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
        บ้านกาหลงบน 58 137 134 271
        บ้านกลาง 616 745 778 1,523
        บ้านล่าง 124 253 286 539
        บ้านนาขวาง 86 200 207 407
        บ้านนาขวาง 104 252 213 465
        บ้านท้องคุ้ง 136 310 320 630
        บ้านชายทะเลกาหลง 162 318 335 653
        บ้านบน 93 211 220 431
ที่มา สำนักงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล