กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยนสภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

การจัดการศึกษา
       มีสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน  3  แห่ง
             โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)
             โรงเรียนบ้านนาขวาง
             โรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง
       มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  ศูนย์
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหลง
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง

การสาธารณสุข
     มีสถานบริการสาธารณะสุข จำนวน 1 แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาหลงตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บริเวณสถานีรถไฟกาหลง

การศาสนา
     วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  3  แห่ง ดังนี้
        วัดกาหลง ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านกาหลง
        วัดนาขวาง ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านนาขวาง
        วัดแก้วมงคล (ชายทะเลกาหลง) ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านชายทะเล

การรักษาความสงบเรียบร้อย
        มีศูนย์ อปพร.  จำนวน  1  ศูนย์
        มีที่พักสายตรวจตำบลกาหลง  จำนวน  1  แห่ง


 

  ส.ต.อ.สำราญ ชันแสง
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.กาหลง

หน่วยงานภาครัฐQR Code
อบต.กาหลง
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5