การบริการพื้นฐาน อบต.กาหลง

การคมนาคม
     การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้
       ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ ถนนพระราม ๒ (ธนบุรี – ปากท่อ)
       ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลงหินคลุก
       ทางรถไฟ สาย มหาชัย – แม่กลอง

การประปา
     บ่อบาดาล จำนวน 12 บ่อ ครอบคลุมพื้นทีให้บริการทั่วทั้งตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้
        หมู่ที่  1  บ้านกาหลงบน จำนวน  2  บ่อ
        หมู่ที่  2  บ้านกลาง จำนวน  3  บ่อ
        หมู่ที่  3  บ้านล่าง จำนวน  1  บ่อ
        หมู่ที่  4  บ้านนาขวาง จำนวน  1  บ่อ
        หมู่ที่  5  บ้านนาขวาง จำนวน  1  บ่อ
        หมู่ที่  6  บ้านท้องคุ้ง จำนวน  1  บ่อ
        หมู่ที่  7  บ้านชายทะเลกาหลง จำนวน  2  บ่อ
        หมู่ที่  8  บ้านบน จำนวน  1  บ่อ

การไฟฟ้า      
     จำนวนหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด

การโทรคมนาคม
      หอกระจายข่าว จำนวน 7 แห่ง รายละเอียดดังนี้
        ตั้งอยู่บริเวณ วัดกาหลง
        ตั้งอยู่บริเวณ แท้งค์น้ำ ม.8
        ตั้งอยู่บริเวณ บ้านนายจง ม.2
        ตั้งอยู่บริเวณ บ้านนายชอบ ม.2
        ตั้งอยู่บริเวณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ม.3
        ตั้งอยู่บริเวณ วัดนาขวาง
        ตั้งอยู่บริเวณ วัดแก้วมงคล (ชายทะเล)


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล