กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยนการบริการพื้นฐาน อบต.กาหลง

การคมนาคม
     การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้
       ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ ถนนพระราม ๒ (ธนบุรี – ปากท่อ)
       ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลงหินคลุก
       ทางรถไฟ สาย มหาชัย – แม่กลอง

การประปา
     บ่อบาดาล จำนวน 12 บ่อ ครอบคลุมพื้นทีให้บริการทั่วทั้งตำบล โดยมีรายละเอียดดังนี้
        หมู่ที่  1  บ้านกาหลงบน จำนวน  2  บ่อ
        หมู่ที่  2  บ้านกลาง จำนวน  3  บ่อ
        หมู่ที่  3  บ้านล่าง จำนวน  1  บ่อ
        หมู่ที่  4  บ้านนาขวาง จำนวน  1  บ่อ
        หมู่ที่  5  บ้านนาขวาง จำนวน  1  บ่อ
        หมู่ที่  6  บ้านท้องคุ้ง จำนวน  1  บ่อ
        หมู่ที่  7  บ้านชายทะเลกาหลง จำนวน  2  บ่อ
        หมู่ที่  8  บ้านบน จำนวน  1  บ่อ

การไฟฟ้า      
     จำนวนหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด

การโทรคมนาคม
      หอกระจายข่าว จำนวน 7 แห่ง รายละเอียดดังนี้
        ตั้งอยู่บริเวณ วัดกาหลง
        ตั้งอยู่บริเวณ แท้งค์น้ำ ม.8
        ตั้งอยู่บริเวณ บ้านนายจง ม.2
        ตั้งอยู่บริเวณ บ้านนายชอบ ม.2
        ตั้งอยู่บริเวณ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ ม.3
        ตั้งอยู่บริเวณ วัดนาขวาง
        ตั้งอยู่บริเวณ วัดแก้วมงคล (ชายทะเล)


 

  ส.ต.อ.สำราญ ชันแสง
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.กาหลง

หน่วยงานภาครัฐQR Code
อบต.กาหลง
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5