กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.กาหลง


alt สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง alt
นายประเทือง  คงพูล
ประธานสภาอบต.กาหลงนางณภัค  โตเหมือน
รองประธานสภาอบต.กาหลง
ส.ต.อ.สำราญ  ขันแสง
เลขานุการสภาอบต.กาหลง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

นายสยาม  ฟักมี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นายณรงค์ฤทธิ์  บัวพยอม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
นายนพดล  ศรีงามผ่อง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นางณภัค  โตเหมือน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายประเทือง  คงพล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายทวนทอง  จันทร์มล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
นายสุรินทร์  บุญยิ่งยงค์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
นายกิตติ  วัฒนกาญจน์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายจำรัส  สมมาก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายสมพรต  แก้วเอี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายจารนัย  แฟงมูล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายณรงค์  จันทร์สว่างรุ่ง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นายอวยพร  ใจยังดี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
นายมนตรี  องค์เอี่ยม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
นายชาติชาย  ศรีงามผ่อง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5