กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.กาหลง


alt บุคลากรกองการศึกษา อบต.กาหลง altนางขนิษฐา  คลังเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
- ว่าง -
ครู ค.ศ. 1- ว่าง -
ครู ค.ศ. 1น.ส.สุปราณี  องค์เอี่ยม
ผู้ดูแลเด็กน.ส.รติรัตน์  ชัยมงคล
ผู้ดูแลเด็กน.ส.นิตยา  อึ้งเจริญ
ผู้ดูแลเด็กน.ส.ศิระประภา  โตรื่น
ผู้ดูแลเด็กน.ส.จารุวรรณ  จันรวม
ผู้ดูแลเด็ก 

 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5