กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.กาหลง


alt บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.กาหลง altนางอัมพร  หิรัญเดชารักษ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายนโยบายและแผน
น.ส.นาถยา  ชูจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ว่าง -
หัวหน้านโยบายและแผน

น.ส.ศิริรัตน์ ศิริเลิศ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
น.ส.คณิตา มากมีทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป
--
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

น.ส.พรพรรณ  พลเสน
นักทรัพยากรบุคคล
จ.อ.สวัสดิ์  แจ่มเจ็ดริ้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบันเทิง  สังข์เงิน
นิติกรปฏิบัติการ

นายสมพร  สุดดี
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
   
น.ส.อาภาพร  ดิษแพ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
น.ส.วารุณี  น้ำพระทัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายกิตติพงศ์  มาสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพล  สินทอง
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุขุม  คงพูล
พนักงานดับเพลิง
นายจรัญ  จันทร์รวม
พนักงานดับเพลิง
 
นายปิยะพงษ์  อาชนปาน
พนักงานดับเพลิง

นายทนงศักดิ์  เกตุเรือง
คนงานทั่วไป
 
นายโยธิน  เกตุเรือง
คนงานทั่วไป
นายชาติชาย  ฮวดสุนทร
คนงานทั่วไป
 
นายณรงค์  สวัสดี
คนงานทั่วไป
น.ส.ฉลวย คงยนต์
นักการภารโรง
 


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3485-1450