กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.กาหลง


 alt บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง alt


นางพยอม  ศิริบุตร
ผู้อำนวยการกองคลังฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้   งานการเงิน
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงิน
น.ส.ศิริขวัญ  คี้สุคนธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
น.ส.เบญจวรรณ  อินรวม
เจ้าพนักงานการเงินฯ
น.ส.ณัฐกานต์  ศรีงามผ่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ
 
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส.วรินธร  ทิมแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
   
 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5