งานกิจการสภา อบต.กาหลง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 19
2 รายงานการประชุมสภา อบต.กาหลง สมัยแรก ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 59
3 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟัง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 22
4 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 24
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 23
6 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟัง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 22
7 เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 24
8 รายงานการประชุมสภา อบต. กาหลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 50
9 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 23
10 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 25
11 รายงานการประชุมสภา อบต. กาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 50
12 รายงานการประชุมสภา อบต. กาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 47
13 ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 27
14 รายงานการประชุมสภา อบต. กาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 51
15 ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 23
16 รายงานการประชุมสภา อบต. กาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 53
17 ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 25
18 รายงานการประชุมสภา อบต. กาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 50
19 ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 25
20 รายงานการประชุมสภา อบต. กาหลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 48
21 ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 27
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 195
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 188
24 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 208
25 ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 25
26 ระเบียบสภา ฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 271
27 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 193
28 ประกาศเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 26
29 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 185
30 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 178

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล