งานกิจการสภา อบต.กาหลง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 107
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 104
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 105
4 ระเบียบสภา ฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 123
5 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 98
6 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 99
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 100
8 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 97
9 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 104
10 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 97
11 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 96
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 98
13 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 103
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 97
15 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 104
16 ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 174
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 99
18 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 188
19 รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 99
20 กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 103
21 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1-65 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 170
22 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 101
23 กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2564 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 165
24 กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 148
25 กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2564 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 150
26 กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2564 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 142
27 กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2564 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 147
28 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 216
29 เชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 235
30 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2564 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 155

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล