กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยนข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์ ภาษีต่างๆ ประจำปี 2565 งานพัสดุ 14
2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักปลัด3 17
3 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ สำนักปลัด3 15
4 การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงเกษตรกรนาเกลือฯ สำนักปลัด3 12
5 ประชาสัมพันธ์สมัครงาน True สำนักปลัด3 18
6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศฯ สำนักปลัด3 37
7 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง สำนักปลัด3 37
8 เชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราแห่งชาติ สำนักปลัด3 41
9 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด3 41
10 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 ฯ สำนักปลัด3 43
11 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักปลัด3 39
12 ข้อกำหนดออกตามความในมาตราที่ 9 แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับบที่23) สำนักปลัด3 36
13 การสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม สำนักปลัด3 245
14 ประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 47
15 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 44
16 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 34
17 กำชับการปฏิบัติตามาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 44
18 คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ 44
19 เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ 61
20 มาตรการสาธารณสุขในการจัดกิจกรรมสงกรานต์ 57
21 ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" 47
22 ประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว 56
23 ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 57
24 ประกาศรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 อบต.กาหลง 105
25 ประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 48
26 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 50
27 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรสาคร 59
28 ประชาสัมพันธ์การติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ/ไทยชนะ 55
29 ข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) 55
30 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ ๕๕) 70
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 3

  ส.ต.อ.สำราญ ชันแสง
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.กาหลง

หน่วยงานภาครัฐQR Code
อบต.กาหลง
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5