ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 งานธุรการ สำนักปลัด อบต. 5
2 ประชาสัมพันธ์ แจ้งวันรับซื้อขยะ ประจำเดือน "กรกฎาคม" 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 11
3 ผลคุณฯภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน และคลองสาขา พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2567 (พฤษภาคม 2567) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 18
4 ยาเสพติด คืออะไร? กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 25
5 รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 33
6 ประชาสัมพันธ์ รับซื้อขยะรีไซเคิล 'ประจำเดือนมิถุนายน 2567' กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 40
7 ประชาสัมพันธ์ “ลงทะเบียนคัดกรองสายตา" วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2567 เท่านั้น‼️ เพื่อรับแว่นสายตา ฟรี✨ เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่กองสาธารณสุขฯ อบต.กาหลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 38
8 ประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้สูงอายุ งานสวัสดิการสังคม 36
9 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และชรา งานสวัสดิการสังคม 38
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการสังคม 32
11 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง "โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 134
12 "เครื่องดื่มสมุนไพรแนะนำช่วงอากาศร้อน" กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 106
13 !! แจ้งเตือนประชาชน สวมหน้ากากอนามัย !! กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 116
14 ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 459
15 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 120
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง งานสวัสดิการสังคม 84
17 โรคเบาหวาาน รู้ทันป้องกันได้ !! กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 128
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 - มีนาคม 2567) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 136
19 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 139
20 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 152
21 ' มาลาเรีย ' ป้องกันให้ดี ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 120
22 ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week มหาดไทยปังธงประกาศความสำเร็จ 1 ธนาคารขยะ #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWASTESEGREGATION #MOIACTIONISM #SDGLOCALIZATION กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 139
23 ฮีทสโตรก!! โรคอันตรายที่พบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 227
24 ประกาศ เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง 132
25 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ในวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2567 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 176
26 ประชาสัมพันธ์!! ออกหน่วยบริการฉีดและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 151
27 ประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 169
28 ตารางสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำคลอง เดือน 'มกราคม' 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 140
29 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาหลงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาขวาง ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด 2 229
30 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 146

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล