กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

แผนที่เที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยนข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราแห่งชาติ สำนักปลัด3 14
2 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด3 21
3 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 และมาตรา 65 ฯ สำนักปลัด3 22
4 สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักปลัด3 21
5 ข้อกำหนดออกตามความในมาตราที่ 9 แห่ง พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับบที่23) สำนักปลัด3 23
6 การสนับสนุนการดำเนินการของโรงพยาบาลสนาม สำนักปลัด3 178
7 ประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 29
8 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 26
9 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 20
10 กำชับการปฏิบัติตามาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26
11 คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์ 28
12 เว็ปไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ 43
13 มาตรการสาธารณสุขในการจัดกิจกรรมสงกรานต์ 39
14 ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดและใช้งานระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" 30
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว 39
16 ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ต่อการผ่อนคลายกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 36
17 ประกาศรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 อบต.กาหลง 82
18 ประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 35
19 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 35
20 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรสาคร 45
21 ประชาสัมพันธ์การติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอชนะ/ไทยชนะ 38
22 ข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) 38
23 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ ๕๕) 54
24 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 63
25 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 อบต.กาหลง 196
26 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ.2564-2566 35
27 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 34
28 ประกาศ ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Administrator 72
29 แจ้งชำระภาษี ปี2563 กองคลัง 12
30 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.1 Administrator 16
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2

  ส.ต.อ.สำราญ ขันแสง
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.กาหลง

หน่วยงานภาครัฐQR Code
อบต.กาหลง
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5