การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 11
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 55
3 หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 50
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 40
5 ประกาศหลักเกณฑ์การลาฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด 70
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารณกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อบต.กาหลง 101
7 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ อบต.กาหลง 106
8 กำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อบต.กาหลง 99
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.กาหลง 93

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร 0-3444-0914-5